Terrasvergunning aanvragen

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Voorwaarden

De voorwaarden om een terrasvergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • U heeft een horecavergunning (een alcoholwetvergunning of een exploitatievergunning).
 • U moet voldoen aan de gestelde eisen over hoe het terras eruit moet zien.
 • Er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers.

Aanpak

Zo vraagt u een terrasvergunning aan:  

U neemt contact op met de gemeente.

U geeft schriftelijk door:

 • waar het terras moet komen
 • of u voor een straat-, plein- of gevelterras kiest
 • Een duidelijke situatietekening op schaal met de afmetingen, indeling tafels en stoelen etcetera.

Kosten

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl of telefoon 020-4962121.

Gerelateerde vragen