Starterslening aanvragen

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen. U komt mogelijk in aanmerking voor een Starterslening. De Starterslening van maximaal €35.000, overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. 

Voorwaarden starterslening 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • Het is uw eerste koopwoning;
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG);
  • Aanvrager(s) zijn tussen 21 en 40 jaar oud;
  • U bent verblijfsgerechtigd en u woont gedurende drie jaar direct voorafgaand aan het indienen van de aanvraag minimaal twee jaar aaneengesloten in de Gemeente Uithoorn.

Meer informatie 

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Porsius 0297 - 513111 (ma-di-do 08.30-17.00 uur en woensdag 08.30-13.00 uur) om de voorwaarden voor een toewijzing van een starterslening te bespreken.

Aanpak

Zo vraagt u een Starterslening aan: 

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u van de gemeente Uithoorn een toewijzingsbrief voor een starterslening.

Met deze toewijzing vraagt u de Starterslening aan bij Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Direct online regelen

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen