Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf

Wijzigingen in leidinggevenden op de alcoholwetvergunning moet u melden bij de gemeente. Voordat u de melding gaat invullen adviseren wij u om de verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen: 

  • Kopie geldig legitimatiebewijs;
  • Kopie verklaring Sociale Hygiëne;
  • Kopie ondertekend arbeidscontract.

Voorwaarden

Leidinggevenden moeten volgens artikel 8 alcoholwet voldoen aan de volgende eisen:  

  • 21 Jaar of ouder zijn;
  • Geen strafblad hebben;
  • Niet onder curatele staan en ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet zijn en voldoen aan zedelijkheidseisen.

Kosten

Zie: Algemene legesverordening 2024 op Overheid.nl.

  • Aanwezigheid van een leidinggevende tijdens de openingstijden is verplicht.
  • Zodra u een ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen mag de persoon optreden als leidinggevende in het horecabedrijf. Een afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding moet in het horecabedrijf aanwezig zijn.
  • De gemeente toetst de nieuwe leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde leidinggevende niet aan die eisen dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf.

Gerelateerde vragen