Leegstaande woning tijdelijk verhuren

U kunt deze vergunning aanvragen voor:

 • Een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden. U krijgt een vergunning voor 2 jaar die u steeds met 1 jaar kunt verlengen (tot maximaal 7 jaar);
 • Een woning die te koop staat. U krijgt een vergunning voor 5 jaar (de maximale duur van de vergunning);
 • Gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school, mag u maximaal 10 jaar verhuren.
  Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar). 

Lees welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke verhuur op Rijksoverheid.nl

Voorwaarden voor tijdelijke verhuur van huurwoning 

 • De woonruimte staat leeg;
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.  

Voorwaarden voor tijdelijke verhuur koopwoning 

 • De woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw); 
 • De eigenaar moet er zelf 12 maanden of langer in hebben gewoond voordat het leeg kwam te staan, of;
 • De woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd.

Voorwaarden

Op Rijksoverheid.nl kunt u een vergunning aanvragen om uw leegstaande woning tijdelijk te verhuren. Vul dit formulier in en stuur het ingevulde formulier naar de gemeente, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, inclusief:

 • Een getekend of concept huurcontract op basis van de leegstandwet; 
 • Een kopie van het eigendomsbewijs; 
 • Een beschrijving van de woning, makelaarsbrochure;
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager.

Kosten

Het tarief (2024) voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • Verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur: € 181,-.
 • Verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur: €  99,55.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. 

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Gerelateerde vragen

Direct regelen