Inzage bouwarchief

De gemeente maakt aanvragen voor nieuwe bouwwerken bekend. Pas daarna kunt u de plannen en tekeningen van de nieuwe bouwwerken opvragen. Plannen en tekeningen van bestaande bouwwerken kunt u altijd inzien. Het betreft:

 • informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen (de vroegere bouwvergunning);
 • bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen);
 • plaats en kadastergegevens van het bouwwerk.

Aanpak

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier wordt na ontvangst in behandeling genomen. Daarna wordt u gebeld en indien mogelijk wordt alles per telefoon afgehandeld.  

Afspraak gemeentehuis

Als het nodig is, maakt de gemeente in overleg met u een afspraak. U kunt tijdens deze afspraak de archiefstukken inzien (en opvragen). Een medewerker van de gemeente is bij de afspraak aanwezig om uw vragen over de archiefstukken direct te beantwoorden.

Kosten

Conform de legesverordening heft de gemeente Uithoorn voor het opvragen, in behandeling nemen en de inzage van bouwvergunningen leges. Deze kosten worden altijd doorbelast. 

Hoofdstuk 7. Diversen

7.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 1. Inzage in bouwdossier € 21,80
 2. kopieën A-4 formaat, 1 t/m 5 kopieën: gratis
 3. kopieën A-4 formaat, 6 of meer kopieën, per kopie: € 0,30
 4. kopieën A-0 formaat € 5,45
 5. kopieën ander formaat, 1 t/m 5 kopieën: gratis
 6. kopieën ander formaat, 6 of meer kopieën, per kopie: € 0,55
 7. ondersteuning vakexpertises (bijv. archiefonderzoek), per 15  minuten: € 24,-
  • a. voor de toepassing van het zevende lid wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht
  • b. ingeval bij de toepassing van het zevende lid blijkt, dat de werkelijk benodigde tijdsduur korter is dan de aan de hand van de begroting geraamde, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

8. Digitale verstrekking van stukken: € 2,75

9. verzendkosten opgevraagde stukken: portokosten

Hoofdstuk 9. Gemeentearchief

9.1. Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan € 25,-.

9.2. Het tarief bedraagt voor de ter inzage legging van een dossier/archiefstuk € 22,70

Hoofdstuk 18. Bodeminformatie

18.1. Tot het verstrekken van bodeminformatie, bedraagt: € 90,55

(tarieven 2024).

Gerelateerde vragen