Een klein evenement organiseren

Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Kleine evenementen zorgen voor geen of weinig overlast voor bewoners en verkeer. U kunt vaak volstaan met een melding.

Grote of kleine evenementen waarvoor een vergunning verplicht is, kunt u aanvragen op Een evenement organiseren

Voorwaarden

Kijk voor alle voorwaarden op het meldformulier. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan organiseert u een groot evenement. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Aanpak

Zo organiseert u een klein evenement:

  • u meldt uw evenement minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente
  • u zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement

Misschien moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.

Kosten

Een evenement melden is gratis.

Termijn

De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen